Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 05:35:31
 
 
ประชุมบุคลากร
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิทินกำหนดการประชุม
ประชุมบอร์ด [CEO]
ประชุม [รองผอ.][ผอ.กลุ่ม] [หน่วย]
ประชุม [ผอ.ร.ร.]
 
ประชุม [ผอ.ร.ร.]
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554   เปิดอ่าน 8766      Bookmark and Share
 

วาระการประชุม ปี ๒๕๕๗

รายงานการประชุม ปี ๒๕๕๗

วาระการประชุม ปี ๒๕๕๖

รายงานการประชุม ปี ๒๕๕๖


วาระการประชุม ปี 2555

รายงานการประชุม ปี 2555


รายงานการประชุม ปี 2554

 

 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th