Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 05:06:27
 

เลือกหมวดหมู่   


นโยบาายและแผน   รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 9ต.ค.2560
นโยบาายและแผน   วิธีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน 20เม.ย.2555
นโยบาายและแผน   การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 3มี.ค.2555


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th