Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 13:03:55
 
 
    
  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 13440  ครั้ง

รวมลิงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ

 • กระบี่
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
  ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
      http://www.kbi.obec.go.th
 • กรุงเทพมหานคร เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
  อาคาร ๔ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
      http://www.bkk1.obec.go.th
 • กรุงเทพมหานคร เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
  เลขที่ ๑๑๒๘ ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ อาคารเจตสานนท์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
      http://www.bkk2.obec.go.th
 • กรุงเทพมหานคร เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
  ๓๙/๑ ซอยเพชร ๔๘ ถ.เพชรเกษม ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
      http://www.bkk3.obec.go.th
 • กาญจนบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
      http://www.kri1.obec.go.th
 • กาญจนบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนมทวน เดิม) ถนนกาญจนบุรี อู่ทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๔๐
      http://www.kan2.go.th/
 • กาญจนบุรี เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค เดิม) ถนนไทรโยค ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
      http://www.kri3.obec.go.th
 • กาญจนบุรี เขต 4
      ศูนย์เตรียมความพร้อมด้าน ICT อาคารสำนักงาน สพท.กจ. 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
      http://kan4.kan2.go.th
 • กาฬสินธุ์ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิม) ๖๒ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
      http://www.ksn1.obec.go.th
 • กาฬสินธุ์ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
  โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา ถนนห้วยเม็กฮ่องฮี อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐
      http://www.ksn2.obec.go.th
 • กาฬสินธุ์ เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยผึ้ง เดิม) ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐
      http://www.ksn3.obec.go.th
 • กำแพงเพชร เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เดิม) ถนนสุโขทัย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
      http://www.kpt1.obec.go.th
 • กำแพงเพชร เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
      http://www.kpt2.obec.go.th
 • ขอนแก่น เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เดิม) ๒๖๔ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
      http://www.kkzone1.go.th/
 • ขอนแก่น เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  โรงเรียนชุมนุมบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
      http://www.kkn2.obec.go.th
 • ขอนแก่น เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
  ถนนพลรัตน์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐
      http://www.kkn3.obec.go.th
 • ขอนแก่น เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
  โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา (รัชมังคลาภิเษก) ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐
      http://www.kkn4.obec.go.th
 • ขอนแก่น เขต 5
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
  ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐
      http://www.kkn5.obec.go.th
 • จันทบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
  เลขที่ ๑ ถนนตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
      http://www.cti1.obec.go.th
 • จันทบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เดิม) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
      http://www.cti2.obec.go.th
 • ฉะเชิงเทรา เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
      http://www.chachoengsao1.go.th/
 • ฉะเชิงเทรา เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  (สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพนมสารคาม เดิม) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
      http://www.cha2.go.th/
 • ชลบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
  ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
      http://www.chon1.go.th
 • ชลบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
  ถนนสุขประยูร ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐
      http://www.cbi2.obec.go.th
 • ชลบุรี เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
  เลขที่ ๑๕/๕๑ หมู่ ๒ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
      http://www.cbi3.obec.go.th
 • ชัยนาท
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
  ถนนริมเขื่อน อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐
      http://www.cnt.obec.go.th
 • ชัยภูมิ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
  ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
      http://www.cpm1.obec.go.th
 • ชัยภูมิ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
  ถนนภูเขียว ชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
      http://www.chaiyaphum2.net/
 • ชัยภูมิ เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
  ถนนโกสีย์ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
      http://www.chaiyaphum3.go.th
 • ชุมพร เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐
      http://www.cpn1.obec.go.th
 • ชุมพร เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
  ที่ว่าการอำเภอหลังสวน (หลังเก่า) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐
      http://www.cpn2.obec.go.th
 • เชียงราย เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เดิม) ถนนสนามบิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
      http://www.cri1.obec.go.th
 • เชียงราย เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
  โรงเรียนบ้านร่องศาลา ถนนเชียงราย-พะเยา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
      http://www.cri2.obec.go.th
 • เชียงราย เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน เดิม) ถนนหิรัญนคร อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐
      http://www.cr3.go.th/
 • เชียงราย เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  ถนนเชียงราย เทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐
      http://www.cri4.obec.go.th
 • ชียงใหม่ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารอำนวยการกลางชั้น ๔ ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
      http://www.chiangmaiarea1.net/
 • เชียงใหม่ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม เดิม) ที่ว่าการอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
      http://www.cmi2.obec.go.th
 • เชียงใหม่ เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง เดิม) ถนนเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
      http://www.cmarea3.go.th
 • เชียงใหม่ เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง เดิม) ถนนเชียงใหม่ ฮอด ตำบลอุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
      http://www.cmi4.obec.go.th
 • เชียงใหม่ เขต 5
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด เดิม) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๔๐
      http://www.chiangmaiarea5.go.th
 • ตรัง เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
  สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เดิม) ๑๙๓ ม.๑๒ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
      http://www.trg1.obec.go.th
 • ตรัง เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยยอด เดิม) ๒๕๙ ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐
      http://www.trang2.go.th
 • ตราด
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด เดิม) ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
      http://www.tratedu.org
 • ตาก เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เดิม) ๑๐/๑ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
      http://www.takesa1.go.th
 • ตาก เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
  ๓๕/๔ ถนนประสาทพิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐
      http://www.taked2.org
 • นครนายก
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เดิม) ถนนสุวรรณศร ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
      http://www.nayok.go.th
 • นครปฐม เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
      http://www.esanpt1.go.th
 • นครปฐม เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  (สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนครชัยศรี เดิม) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
      http://www.npt2.obec.go.th 
 • นครพนม เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
  ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
      http://www.nped1.net
 • นครพนม เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
  ถนนศรีสงคารม ท่าแก้ว ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐
      http://www.npm2.obec.go.th
 • นครราชสีมา เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เดิม) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
      http://www.nma1.obec.go.th
 • นครราชสีมา เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
  ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐
      http://www.korat2.go.th
 • นครราชสีมา เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
  ถนนสุขาภิบาล ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐
      http://www.nma3.obec.go.th
 • นครราชสีมา เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  ถนนชุมค้า ต.สีคิ้ว (บริเวณที่ว่าการอำเภอ) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐
      http://www.korat-ed4.com
 • นครราชสีมา เขต 5
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐
      http://www.korat5.go.th
 • นครราชสีมา เขต 6
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
  ถนนรถไฟ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐
      
  นครราชสีมา เขต 7
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
  ศูนย์ราชการอำเภอชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐
      
  นครศรีธรรมราช เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิม) ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
      http://203.172.141.12/nst1/
 • นครศรีธรรมราช เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งสง เดิม) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
      http://school.obec.go.th/ictnst2/
 • นครศรีธรรมราช เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
  โรงเรียนเชียรใหญ่ ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
      http://www.nst3.obec.go.th/
 • นครศรีธรรมราช เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  (สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าศาลา เดิม) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
     http://www.pnst4.go.th/
 • นครสวรรค์ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เดิม) ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
      http://202.143.131.35/sawan1/
 • นครสวรรค์ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลาดยาว เดิม) หมู่ ๕ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
      http://www.nsw2.obec.go.th/
 • นครสวรรค์ เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  ถนนไพศาลี-นครสวรรค์ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐
      http://www.nsw3.net/
 • นนทบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เดิม) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
      http://www.nbi1.obec.go.th
 • นนทบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางใหญ่ เดิม) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐
      http://www.neo-2.net
 • นราธิวาส เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
  หมู่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
      http://www.nara1.org
 • นราธิวาส เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
  ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก (หลังเก่า) ถนนทรายทอง ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐
      http://www.naraed2.org
 • นราธิวาส เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
  ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
      http://www.naraed3.net 
 • น่าน เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
      http://www.nan1.obec.go.th
 • น่าน เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
  อาคารอุปแก้วโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐
      http://www.nan2.obec.go.th
 • บุรีรัมย์ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เดิม) ๕๐ ถนนอิสาน ๕๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
      http://www.buriram.org
 • บุรีรัมย์ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย เดิม) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐
      http://www.br2.go.th
 • บุรีรัมย์ เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
  ที่ว่าการอำเภอ (เก่า) ถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
      http://www.brm3.obec.go.th
 • บุรีรัมย์ เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
  โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐
      http://www.buriram4.net
 • ปทุมธานี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประทุมธานี เดิม) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
      http://www.ptt1.obec.go.th
 • ปทุมธานี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
  โรงเรียนมัธยมสังคีลวิทยากรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
      http://www.ptt2.obec.go.th
 • ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิม) หมู่ ๒ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
      http://www.pkn1.obec.go.th
 • ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรานบุรี เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐
      http://www.pkn2.go.th
 • ปราจีนบุรี1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี1
  เลขที่ ๘๑๔ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
      http://www.prachinarea.net 
 • ปราจีนบุรี2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี2
  998 หมู่ 2 ถนนนครราชสีมา - ฉะเชิงเทรา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
      http://pri2.prachinarea.net
 • ปัตตานี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี เดิม) หมู่ ๖ ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
      http://www.pattani1.go.th
 • ปัตตานี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เดิม) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐
      http://www.pattani2.go.th
 • ปัตตานี เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
  ตำบล ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
      http://www.pattani3.go.th
 • พระนครศรีอยุธยา 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1
  ถนนอยุธยา อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
      http://www.ayutthaya1.net
 • พระนครศรีอยุธยา 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนา เดิม) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
      http://www.ayutthaya2.go.th
 • พะเยา เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เดิม) เลขที่ ๕๘๘ ถนนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
      http://www.pyo1.obec.go.th
 • พะเยา เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุน เดิม) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐
      http://www.pyo2.obec.go.th
 • พังงา
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
  ซอยชุมนุมราษฏร์ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
      http://www.pna.obec.go.th
 • พัทลุง1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง1
  เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ถนนเอเชีย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
      http://www.plg1.obec.go.th
 • พัทลุง2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง2
  ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
      http://www.plg2.obec.go.th
 • พิจิตร เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
  (สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดจังหวัดพิจิตร เดิม) ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
      http://www.phichit.net
 • พิจิตร เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
  ถนนห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐
      http://www.phichit2.net
 • พิษณุโลก เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เดิม) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
      http://www.plk1.obec.go.th
 • พิษณุโลก เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิต (๑๒) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐
      http://www.phitsanulok2.go.th
 • พิษณุโลก เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  อาคารเลขที่ ๕๕๙/๑๙-๒๐ ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๖๐
      http://www.plk3.obec.go.th
 • เพชรบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เดิม) ๒๖๔ หมู่ ๒ ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
      http://www.petburi.go.th
 • เพชรบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
  สามแยกวัดหนองแขม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐
      http://www.pbi2.obec.go.th
 • เพชรบูรณ์ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิม) ถนนเพชรบูรณ์-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
      http://www.pbn1.obec.go.th
 • เพชรบูรณ์ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
  ศูนย์พัฒนาการศึกษา สปอ.หล่มสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
      http://www.pbn2.obec.go.th
 • เพชรบูรณ์ เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงสามพัน เดิม) เลขที่ ๕๔/๒ หมู่ ๔ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐
      http://www.pbn3.com
 • แพร่ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เดิม) ถนนสายแพร่ ลอง ๒ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐
      http://www.pre1.obec.go.th
 • แพร่ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
  ถนนจรูญลองรัต ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๕๐
      http://www.pre2.obec.go.th
 •  ภูเก็ต
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
  ถนนแม่หลวน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
      http://www.pkt.obec.go.th
 • มหาสารคาม เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
  เลขที่ ๑๐๙๓ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
      http://www.mkarea1.go.th
 • มหาสารคาม เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
  ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐
      http://www.mkarea2.com
 • มหาสารคาม เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 354 หมู่ 2 ถ.ศรีโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
      http://www.mkarea3.go.th
 • มุกดาหาร
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
      http://www.mdh.obec.go.th
 • แม่ฮ่องสอน เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
  ถนนขุนลุมประผาส อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
      http://www.msn1.obec.go.th
 • แม่ฮ่องสอน เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  ถนนเวียงใหญ่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐
      http://www.mhs2.go.th
 • ยโสธร เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
  ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
      http://www.yst1.obec.go.th
 • ยโสธร เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
  ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐
      http://www.yst2.obec.go.th
 • ยะลา เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
  ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
      http://www.yla1.obec.go.th
 • ยะลา เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ หมู่ ๒ ถนนสุมยางศ์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ๙๕๑๓๐
      http://www.eduyala2.org
 • ยะลา เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
  เลขที่ 34 หมู่ที่7 ถนนนรัตนกิจ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
      http://www.yla3.obec.go.th
 • ร้อยเอ็ด เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
      http://www.ret1.obec.go.th
 • ร้อยเอ็ด เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
  โรงเรียนสุวรรณภูมิ ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๓๑๓๐
      http://www.ret2.obec.go.th
 • ร้อยเอ็ด เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
  ถนนกำเนิดเพชร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
      http://www.ret3.obec.go.th
 • ระนอง
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
      http://www.rng.obec.go.th
 • ระยอง เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
  เลขที่ ๑/๒๔ ถนนบางราก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
      http://www.ryg1.obec.go.th
 • ระยอง เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
  ตำบลวางว่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐
      http://www.ryg2.obec.go.th
 • ราชบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาราชบุรี เขต 1
  หมู่ ๑๐ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
      http://www.ratchaburi1.org/web
 • ราชบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
  หมู่ ๔ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐
      http://www.rbr2.net
 • ลพบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เดิม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
      http://www.lopburi1.net
 • ลพบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เลขที่ ๒๕๙ หมู่ ๓ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
      http://www.lri2.obec.go.th
 • ลำปาง เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เดิม) เลขที่ ๔๐๙ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
      http://www.lpg1.obec.go.th
 • ลำปาง เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  เลขที่ ๓๖๗ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐
      http://www.lpg2.obec.go.th
 • ลำปาง เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่ม เดิม) ถนนวิเชตนคร ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐
      http://www.lampang3.net
 • ลำพูน เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน เดิม) ถนนป่าซาง ตำบลศรีย้อย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
      http://www.lpn1.obec.go.th
 • ลำพูน เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  บ้านถอยต้อม ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐
      http://www.lp2.go.th
 • เลย เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
      http://www.loeione.net
 • เลย เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังสะพุง เดิม) ถนนภูมิวิถี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐
      http://www.loei2.net
 • ศรีสะเกษ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
  (สำนักงานการปะถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เดิม) ถนนรัตนวงษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
      http://www.sisaketedu1.go.th
 • ศรีสะเกษ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
  ถนนศรีอุทุมพร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
      http://www.osea2.go.th
 • ศรีสะเกษ เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  ๖๙ หมู่ ๘ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ ๓๓๑๔๐
      http://www.ssk3.obec.go.th
 • ศรีสะเกษ เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
  (สำนักงานการประถมศึกษากันทรลักษณ์ เดิม) ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
      http://www.sskedu4.go.th
 • สกลนคร เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร เดิม) ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
      http://www.sakonarea1.com 
 • สกลนคร เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
  ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสว่างแดนดิน เดิม) ตำบลสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐
      http://www.sakon2.com
 • สกลนคร เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
  ศูนย์ราชการวานรนิวาศ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวานรนิวาส เดิม) ตำบลวานรนิวาศ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐
      http://www.osesa3.net 
 • สงขลา เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
  ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขาลูกช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
      http://www.ska1.obec.go.th
 • สงขลา เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
  ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
      http://www.ska2.obec.go.th
 • สงขลา เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
  ๑๐๐ หมู่ ๒ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐
      http://www.sk3.go.th
 • สตูล
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
  ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
      http://www.osesa.net
 • สมุทรปราการ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
  ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๒๗
      http://www.spn1.obec.go.th
 • สมุทรปราการ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
  โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ๑๖ หมู่ ๑ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
      http://www.spn2.obec.go.th
 • สมุทรสงคราม
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
  ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
      http://www.skm.obec.go.th
 • สมุทรสาคร
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
  ๒/๓ หมู่ ๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
      http://www.skn.obec.go.th
 • สระแก้ว เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เดิม) ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
      http://www.sk1edu.org
 • สระแก้ว เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออรัญประเทศ เดิม) ถนนมหาดไทย เทศบาลตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐
      http://www.skarea2.org
 • สระบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เดิม) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
      http://www.srb1.go.th
 • สระบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก่งคอย เดิม) ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐
      http://www.sbr2.obec.go.th
 • สิงห์บุรี
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เดิม)ถนนสิงห์บุรี อ่างทอง ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
      http://www.singarea.moe.go.th
 • สุโขทัย เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
  ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
      http://www.sukhothai1.go.th
 • สุโขทัย เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวรรคโลก เดิม) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐
      http://www.sti2.obec.go.th
 • สุพรรณบุรี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เดิม) วัดป่าเลไลยก์ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
      http://www.suphan1.go.th
 • สุพรรณบุรี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เดิม) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
      http://www.spb2.obec.go.th
 • สุพรรณบุรี เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช เดิม) หมู่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
      http://www.spb3.obec.go.th
 • สุราษฎร์ธานี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
      http://www.surat1.go.th
 • สุราษฎร์ธานี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
      http://www.sri2.obec.go.th 
 • สุราษฎร์ธานี เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต
  ถนนเอเซีย (A41) หมู่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐
      http://www.sri3.obec.go.th
 • สุรินทร์ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
  ถนนสุรินทร์ ประสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
      http://www.surinarea1.go.th
 • สุรินทร์ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๓๐
      http://www.srn2.obec.go.th 
 • สุรินทร์ เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
  ถนนสุรินทร์ ช่องจอม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐
      http://www.surinedu3.org
 • หนองคาย เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
  ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
      http://www.nkedu1.org
 • หนองคาย เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย เดิม) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐
      http://www.nki2.obec.go.th
 • หนองคาย เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
  ถนนมีชัย ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๔๐
      http://www.nki3.obec.go.th
 • หนองบัวลำภู เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู เดิม) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
      http://www.nblp.go.th
 • หนองบัวลำภู เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนากลาง เดิม) ถนนอุดรธานี เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
      http://www.nbp2.obec.go.th
 • อ่างทอง
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
  ถนนเทศบาล ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
      http://www.atg.obec.go.th
 • อำนาจเจริญ
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
  ถนนสุขาภิบาล ๑ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
      http://www.acr.obec.go.th
 • อุดรธานี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
  ๗/๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
      http://www.udn1.obec.go.th 
 • อุดรธานี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
  ถนนอุมจาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐
      http://www.udesa2.go.th
 • อุดรธานี เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
  ถนนเทศบาล ๑ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐
      http://www.udonthani3.go.th
 • อุดรธานี เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
  ถนนบริบาลภูมิเขต อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐
      http://www.udon4.go.th 
 • อุตรดิตถ์ เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
  ถนนพาดวารี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
      http://www.uti1.obec.go.th
 • อุตรดิตถ์ เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอน้ำปาด เดิม) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๑๐
      http://www.utd2.go.th
 • อุทัยธานี1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี1
  ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
      http://www.utt1.obec.go.th
 • อุทัยธานี2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี2
  ถนนหนองฉาง-อุทัยธานี ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
      http://www.utt2.net
 • อุบลราชธานี เขต 1
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
      http://www.ubn1.obec.go.th
 • อุบลราชธานี เขต 2
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
  ถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐
      http://www.ubn2.obec.go.th
 • อุบลราชธานี เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
  ถนนเทศบาล ๒ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
      http://www.ubn3.obec.go.th
 • อุบลราชธานี เขต 4
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวารินชำราบ เดิม) ถนนดำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
      http://www.ubn4.obec.go.th
 • อุบลราชธานี เขต 5
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
  (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดชอุดม เดิม) ถนนบุญจันทร์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
      http://www.ubn5.obec.go.th


 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th