ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 01:11:52
 
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   โครงการตามแผนปฏิบัติการ 23พ.ค.2560
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 23พ.ค.2560
การเรียน-การสอน   โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 23พ.ค.2560
การเรียน-การสอน   การจัดการเรียนรวม 23พ.ค.2560
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR 20มี.ค.2557
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ 12มี.ค.2557
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย 12มี.ค.2557
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ฟอนท์ TH Sarabun 8ต.ค.2556
การเรียน-การสอน   แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3 11ก.ย.2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โปรแกรม CutePDF 27ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ. 24ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 16ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model) 13ส.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา 10ก.ค.2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007 12มิ.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน 27พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คตง. ปี2557 27พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57 2พ.ค.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสาร สารสนเทศ 2555 26เม.ย.2556
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 22เม.ย.2556

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >> 
 
Home     About us    Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th