ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 00:23:54
 เลือกกลุ่ม   


บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 31พ.ค.2561
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 20มี.ค.2561
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17ม.ค.2561
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17ม.ค.2561
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1) 8ธ.ค.2560
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   การประชุมเชิงปฏิบัติการาเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในการเข้าใช้งานในระบบ e-GP 20มี.ค.2556
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 14ก.พ.2556
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เข้ารับการอบรมโปรแกรมติดตามเร่งรัดงบประมาณ 30ม.ค.2556
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   มาตรการเร่งรัดงบประมาณปี 2556 25ม.ค.2556
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงเรียน 6มิ.ย.2555
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมอบรมโปรแกรม E-Money 6มิ.ย.2555
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   มาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 4พ.ค.2555
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   มาตรการประหยัดงบประมาณ ปี 2555 4พ.ค.2555
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7เม.ย.2555


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 
Home     About us    Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th