Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 20:12:26
 
 

นายเดโช ขวัญพุฒ
รอง ผอ.สพป.สฎ.3

นางสาวพยอม เพชรน่วม
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม

 • ข้อมูลครู
 • ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
 • ข้อมูลเครื่องราชฯ
 
 
คุณเข้าชมลำดับที่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
22 คน
เดือนนี้
487 คน
ปีนี้
487 คน
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 1174 ]
สพป.นราธิวาส ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 1988 ]
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 4613 ]
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 จำนวน 13 อัตรา [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 3665 ]
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 4553 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (9) [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 3672 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทครูในการทำวิจัยแบบง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 1185 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 9119 ]
ประกาศผสำนักงาสน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 2891 ]
สพป.สฏ.๓ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย [ 1ม.ค.2513 ] [เปิด.. 3747 ]
 
อ่านทั้งหมด  
 สาระน่ารู้
   
 ภาระหน้าที่


ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ 

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดารศึกษา

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

- งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

- งานบริหารพนักงานราชการหรือลุกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ

- งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนด)

- งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (กรณีเกษียณอายุราชการ และเกษีณก่อนกำหนดและที่ได้รับจัดสรร

- งานวิเคราะห์วานแผนอัตรากำลังคน

- งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามัและเลื่อนวิทยฐานะ

2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

- การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

- การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

- การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหน่วยงาน (กรณีขอใช้บัญชี)

- การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา

- การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

- การย้ายศึกษาเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

- การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การย้ายและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ

- การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค(2)

- การบรรจุและแต่งตั้งนักสึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

- การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน 5 ปี และนักเรียนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารการศึกษา

- การสรรหาพนักงานราชการ

- การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นสอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่างสังกัด)

- การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การรักษาการในตำแหน่ง

- การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

- การลาออกของพนักงานราชการ

- การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา

- การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี

- ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกตำแหน่ง

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- การเลื่อนและกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2)

- การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

- การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ 

 - ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค(2)

- ดำเนินการเกี่ยวกับเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นทุกกรณี

- ดำเนินการให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัด ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน

- ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประจำงบประมาณ

 - ดำเนินการจัดทำถือจ่ายเพิ่มเติม/ปรับฐานเงินเดือน ณ เมษายน ของทุกปี

- ดำเนินการรายงานวิทยฐานะทุกวันที่ 5 ของเดือน ให็ สพฐ. กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ

- ดำเนินการจัดทำบัญชีหมายเลข 8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีหมายเลข 4 ลูกจ้างประจำ หลังเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) เพื่อใช้เปลี่ยนปแปลงตำแหน่ง อันดับขั้นเงินเดือน ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำบัญชีถือจ่าย ประจำปีงบประมาณ

- ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราว

- ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อขอเงินค่าตอบแทนกรณีเต็มขั้นของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาให้กลุ่มนโยบายและแผน

- ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทน 1 เท่าเงินวิทยฐานะกรณีได้รับเงินฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป

- ดำเนินการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ได้รับเงินรางวัลประจำปี

- ดำเนินการให้ข้าราชการครูได้รับเงิน พ.ค.ศ.

- ดำเนินการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มพิเศา เพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.)

- ดำเนินการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิจจ่าย

- ดำเนินการจัดทำข้อมูล P-OBEC งานที่เกี่ยวข้อง (งานบัญชีถือจ่าย)

- การควบคุมอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษาและลุกจ้างประจำ

- จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการ กรณีปกติ และกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด

- การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

- การให้บริหารสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7

- การจัดทำข้อมูลทะเบียนและประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่

- การจัดส่งและตอบรับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา

- ดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลุกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการทุกกรณี

- การควบคุมการลาทุกประเภท (ยกเว้นการลาศึกษาต่อ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

- การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ

- การรายงานวันลาประจำปีและบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลุกจ้างประจำ

- ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการมอบ/การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ตลอดจนการติดตาม เรียกคืน หรือชดใช้เงินแทน แล้วแต่กรณี

- ดำเนินการเกี่ยวกับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

- การขอหนังสือรับรอง

- การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

- การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

- การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูตามมาตรา 14(5)แห่ง พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

การขอพระราชการน้ำหลวงอาบศพการขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ หีบเพลิง (ตรวจสอบว่าใช้คำใด)

- งานรับสมัคสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ    กจส.

 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร

- การจัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

- การให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาอบรม ดูงานและการไปราชการ

- ประเมินคุณภาพการบริการงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ

-  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

- งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ

5.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ

 - คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม

- การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดารศึกษา

- การจัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

- การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

 

 บุคลากร

 

นางสาวพยอม  เพชรน่วม

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 

นางเสาวณี  เพชรกาฬ

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางนุชกานต์  เทพชโลธร

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

นายทนง  ถวาย

 • นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

นางสุกัญญา  แพรกปาน

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางกาญจนา  เดชอรุณ

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิทยฐานะ

 

นายอดิศักดิ์   ลิ้มเต้

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
     

นางเพ็ญศรี  แก้วสองศรี

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ

      นายจักรวสุ  ภูวสุสมบัติ

 • นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ

 

 

นายนริศ มีสุวรรณ์

 • นิติกรปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวินัยและนิติกร

  

นายทนงศักดิ์  บัวเทพ

 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุภาพร สามี

 • พนักงานพิมพ์ดีด
 • ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

 

 

 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
ภาพผู้มาสมัครสอบ รอง ผอ.ร.ร.และ ผอ.ร.ร.

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
ทดสอบ ทดสอบ
 
อ่านทั้งหมด  
 Download
    การศึกษา การเรียน-การสอน
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
 
    คู่มือ วิธีการ รูปแบบ คุณลักษณะ
คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57
เอกสาร สารสนเทศ 2555
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
เอกสารวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (สพฐ.)
e-GP ระยะ 2
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ให็ รร.ดีฯ คัดเลือก
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ
 
    แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
บทความ-สาระความรู้-เผยแพร่ผลงาน
  การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
  การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin >
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th