Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 21:22:49
 
 

นายอดุลย์ เงินศรี
รอง ผอ.สพป.สฎ.3

นางสาวพยอม เพชรน่วม
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม

 • ข้อมูลครู
 • ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
 • ข้อมูลเครื่องราชฯ
 
 
คุณเข้าชมลำดับที่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
1 คน
เดือนนี้
8 คน
ปีนี้
344 คน
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 1676 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอง ผอ.ร.ร.และ ผอ.ร.ร. [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 537 ]
ประกาศสอบ ผอ.สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 739 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 486 ]
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 1375 ]
ขอให้บัญชี [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 1996 ]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 1535 ]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 632 ]
สพป.นราธิวาส ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 1757 ]
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 [ 1 ม.ค. 2513 ] [เปิด.. 4624 ]
 
อ่านทั้งหมด  
 สาระน่ารู้
   
 ภาระหน้าที่


ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ 

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ

-  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดารศึกษา

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

- งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

- งานบริหารพนักงานราชการหรือลุกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ

- งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนด)

- งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (กรณีเกษียณอายุราชการ และเกษีณก่อนกำหนดและที่ได้รับจัดสรร

- งานวิเคราะห์วานแผนอัตรากำลังคน

- งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามัและเลื่อนวิทยฐานะ

2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

- การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

- การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

- การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหน่วยงาน (กรณีขอใช้บัญชี)

- การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา

- การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

- การย้ายศึกษาเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

- การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การย้ายและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ

- การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค(2)

- การบรรจุและแต่งตั้งนักสึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

- การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน 5 ปี และนักเรียนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารการศึกษา

- การสรรหาพนักงานราชการ

- การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นสอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่างสังกัด)

- การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การรักษาการในตำแหน่ง

- การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

- การลาออกของพนักงานราชการ

- การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา

- การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี

- ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกตำแหน่ง

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- การเลื่อนและกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2)

- การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

- การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ 

 - ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค(2)

- ดำเนินการเกี่ยวกับเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นทุกกรณี

- ดำเนินการให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัด ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน

- ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประจำงบประมาณ

 - ดำเนินการจัดทำถือจ่ายเพิ่มเติม/ปรับฐานเงินเดือน ณ เมษายน ของทุกปี

- ดำเนินการรายงานวิทยฐานะทุกวันที่ 5 ของเดือน ให็ สพฐ. กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ

- ดำเนินการจัดทำบัญชีหมายเลข 8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีหมายเลข 4 ลูกจ้างประจำ หลังเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) เพื่อใช้เปลี่ยนปแปลงตำแหน่ง อันดับขั้นเงินเดือน ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำบัญชีถือจ่าย ประจำปีงบประมาณ

- ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราว

- ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อขอเงินค่าตอบแทนกรณีเต็มขั้นของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาให้กลุ่มนโยบายและแผน

- ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทน 1 เท่าเงินวิทยฐานะกรณีได้รับเงินฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป

- ดำเนินการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ได้รับเงินรางวัลประจำปี

- ดำเนินการให้ข้าราชการครูได้รับเงิน พ.ค.ศ.

- ดำเนินการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มพิเศา เพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.)

- ดำเนินการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิจจ่าย

- ดำเนินการจัดทำข้อมูล P-OBEC งานที่เกี่ยวข้อง (งานบัญชีถือจ่าย)

- การควบคุมอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษาและลุกจ้างประจำ

- จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการ กรณีปกติ และกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด

- การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

- การให้บริหารสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7

- การจัดทำข้อมูลทะเบียนและประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่

- การจัดส่งและตอบรับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา

- ดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลุกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการทุกกรณี

- การควบคุมการลาทุกประเภท (ยกเว้นการลาศึกษาต่อ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

- การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ

- การรายงานวันลาประจำปีและบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลุกจ้างประจำ

- ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการมอบ/การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ตลอดจนการติดตาม เรียกคืน หรือชดใช้เงินแทน แล้วแต่กรณี

- ดำเนินการเกี่ยวกับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

- การขอหนังสือรับรอง

- การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

- การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

- การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูตามมาตรา 14(5)แห่ง พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

การขอพระราชการน้ำหลวงอาบศพการขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ หีบเพลิง (ตรวจสอบว่าใช้คำใด)

- งานรับสมัคสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ    กจส.

 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร

- การจัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

- การให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาอบรม ดูงานและการไปราชการ

- ประเมินคุณภาพการบริการงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ

-  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

- งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ

5.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ

 - คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม

- การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดารศึกษา

- การจัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

- การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

 

 บุคลากร

 

นางสาวพยอม  เพชรน่วม

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 

นางเสาวณี  เพชรกาฬ

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางนุชกานต์  เทพชโลธร

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

นายทนง  ถวาย

 • นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

นางสุกัญญา  แพรกปาน

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางสุจิรา   เพชรทอง

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

 

นางปิลันธนา  รัตนาคม

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
     

นางเพ็ญศรี  แก้วสองศรี

 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ

 

 

 

 

 

 


 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ

 

 

นายนริศ มีสุวรรณ

 • นิติกรปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวินัยและนิติกร

นางสาวณัฏฐกานต์  โอมาก

 • เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการและงานบริการบุคคล

นางสาวสุภาพร สามี

 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

นางสาวณัฐกฤตา  สิทธิฤทธิ์

 • นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งงาน

 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
ภาพผู้มาสมัครสอบ รอง ผอ.ร.ร.และ ผอ.ร.ร.

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
ทดสอบ ทดสอบ
 
อ่านทั้งหมด  
 Download
    การศึกษา การเรียน-การสอน
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพลง ปี 2555 ปีทองของการวัดผล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-Net Einglish
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
 
    คู่มือ วิธีการ รูปแบบ คุณลักษณะ
เอกสารประกอบคำบรรยาย ในคราวประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา (๓๐-๓๑พ.ค.๕๙)
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2558-2561
แผนปฎิบัติการประจำปี 2558
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
เอกสารเข้าเล่ม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา(School Model)
เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา
 
    แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานประจำปี SAR
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 15 มฐ.
โลโก้ สพป.สฎ.3
แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)
วารสารวันครู ปี 2555
แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท
แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน
แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องขอโอน
 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
SPSS มีลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับไวรัส
โปรแกรมตรวจสเป็ก (spec) คอมพิวเตอร์
13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้
 
บทความ-สาระความรู้-เผยแพร่ผลงาน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :: นายบำรุง ฤทธิรัตน์
  รายชื่อบทอาขยายภาษาไทย
  ตัวอย่างแบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.3
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin >
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th