Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 14:28:17
 
 
บทความ-สาระความรู้
ข่าวในหมวดเดียวกัน
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยชั้นเรียนสำหรับครู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
 
บทความทางวิชาการ โดย นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 2146   
 

1. บทความทางวิชาการ เรื่องรายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 

2. บทความทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดอบรมการวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูเพื่อนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์

 

 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

 
Home     About us      Download     Contact us     Admin >
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th