Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 15:01:51
 
 

เลือกกลุ่ม   


บริหารงานบุคคล   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 14พ.ย.2557
บริหารงานบุคคล   สพป.นราธิวาส ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 13พ.ย.2557
บริหารงานบุคคล   ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 18ส.ค.2557
บริหารงานบุคคล   ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 จำนวน 13 อัตรา 1ส.ค.2557
บริหารงานบุคคล   เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 30พ.ค.2557
บริหารงานบุคคล   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (9) 26ก.ย.2556
บริหารงานบุคคล   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทครูในการทำวิจัยแบบง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน 10ก.ค.2556
บริหารงานบุคคล   ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2ก.ค.2556
บริหารงานบุคคล   ประกาศผสำนักงาสน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 25มิ.ย.2556
บริหารงานบุคคล   สพป.สฏ.๓ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 22เม.ย.2556
บริหารงานบุคคล   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 4มี.ค.2556
บริหารงานบุคคล   การอบรม 3 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ฯ 27ก.พ.2556
บริหารงานบุคคล   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 20ก.พ.2556
บริหารงานบุคคล   ขอเชิญประชุมการพัฒนาการสอนของครูควบคู่กับการทำผลงานวิชาการ 19ก.พ.2556
บริหารงานบุคคล   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2556 18ก.พ.2556
บริหารงานบุคคล   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร \"เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์\" 18ก.พ.2556
บริหารงานบุคคล   รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11ก.พ.2556
บริหารงานบุคคล   สพป.สฎ.3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 6ก.พ.2556
บริหารงานบุคคล   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 6ก.พ.2556
บริหารงานบุคคล   ประกาศตำแหน่งว่างสายงายบริหารสถานศึกษา 6ก.พ.2556


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
Home     About us      Download     Contact us     Admin >
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th