Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 14:06:11
 
 
 
กลุ่ม : บริหารงานบุคคล


ข่าว บริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 14พ.ย.2557
สพป.นราธิวาส ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 13พ.ย.2557
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 18ส.ค.2557
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 จำนวน 13 อัตรา 1ส.ค.2557
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 30พ.ค.2557
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (9)
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2556   เปิดอ่าน 3497   
   
   
 

 

  ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลัก เกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 เดิม)

บัดนี้ สพฐ. มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 16 กันยายน 2556 และบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลด      

   
   
   
   
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin >
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th