Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 04:29:46
 
 
   บริการข้อมูล
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ตั้ง/โทรศัพท์ ร.ร.
   ไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Mail สพฐ.

 

 

 
   มุมบริการ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร
บัญชีค่าแรงประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_กระทรวงICT
คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ปี 2554 กระทรวงICT
คุ่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ สพป.สฎ.3
คู่มือการใช้ระบบงาน งบประมาณ
งานงบประมาณและงานบุคลากร
ระบบบริหารงานบุคลากร
ระบบบริหารงานงบประมาณ
แนวทางนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา_55
 

 

 
 
  
คุณเข้าชมลำดับที่
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
4 คน
เดือนนี้
560 คน
ปีนี้
1178 คน
 
 
 
 
เรื่องเด่น..วันนี้

 รงเรียนดาวน์โหลดคู่มือการบริหารงบประมาณ ได้ที่นี่ 

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2561)
 โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ DEA
 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
 ปฏิญญาขนอม ๒๕๕๔ ว่าด้วยแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา


 สื่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(สพป.สฎ.3) ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2555
 คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน

 
   บุคลากร

 นายสำเริง สุวรรณพงค์
รองผู้อำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ ::
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม กลั่นกรองและตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- วิเคราะห์งบประมาณ


 นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ (แต๋ว)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 

นายสถิตย์ จันทวี (ถิตย์)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล (น้อย)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน

นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน (หนุ่ย)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิเราะห์งบประมาณ  

นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล
(แปว)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 

ว่าง

 •  

 

นางสาวจุฑามาศ  สวัสดี (อุ้ม)

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมอวยพรและส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ซึ่งเดินทางไปรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ณ สพม.เขต 11 ในการนี้ยังมีนายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สฎ.3 รับผิดชอบควมคุม ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรบางส่วนได้ร่วมเดินทางไปส่งถึง สพม. เขต 11 ด้วย

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน การสร้างงานกระดาษคำณวนด้วย Microsof Excel

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ระบบปฏิบัติการการใช้งานเทปแล็ตพีซี ที่ ห้องประชุม สพป.สฏ.๓ โดยนายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฏ.๓ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศอินเดีย
 
อ่านทั้งหมด  
 รายงานประชุมกลุ่ม
 

 ครั้งที่7/2555(21-02-55) 
 ครั้งที่6/2555(20-01-55)
 ครั้งที่5/2554(29-11-54)
 ครั้งที่4/2554(04-11-54)
 การรับฟังนโยบาย รมว.ศธ

 ทคโนโลยี
  ไซต์แนะนำ เกี่ยวกับ ไอที ที่น่ารู้
  การเขียนแผ่นซีดี\\ดีวีดีด้วย Nero Burning Rom - การเขียนซีดีรวมเพลง MP3
  ความรู้ Blu-ray,HD(High-Definition) ค่า rate bit และอื่นๆ
  UHD TV สุดยอดภาพคมชัดกว่า Full HD 4 เท่า! จนนึกว่าของจริงมาเอง
  กรณีฉุกเฉินที่ต้องแก้ก่อนเครื่องคอมพ์พัง
 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์: 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th