Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 19:32:59
 
 
   บริการข้อมูล
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ตั้ง/โทรศัพท์ ร.ร.
   ไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Mail สพฐ.

 

 

 
   มุมบริการ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร
บัญชีค่าแรงประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_กระทรวงICT
คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ปี 2554 กระทรวงICT
คุ่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ สพป.สฎ.3
คู่มือการใช้ระบบงาน งบประมาณ
งานงบประมาณและงานบุคลากร
ระบบบริหารงานบุคลากร
ระบบบริหารงานงบประมาณ
แนวทางนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา_55
 

 

 
 
  
คุณเข้าชมลำดับที่
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
12 คน
เดือนนี้
435 คน
ปีนี้
4405 คน
 
 
 
 
เรื่องเด่น..วันนี้

 ราคากลางวัสดุก่อสร้าง ปี 2558 - 2559 
 องค์ความรู้ PLC  
 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดที่นี่ 
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดที่นี่ 
รงเรียนดาวน์โหลดคู่มือการบริหารงบประมาณ ได้ที่นี่ 
 โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ DEA


 สื่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(สพป.สฎ.3) ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2555
 คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) สำหรับโรงเรียน

 
   บุคลากร

นายสุริยัน รัตนไชย

รองผู้อำนวยการ


 นายสำเริง สุวรรณพงค์
รองผู้อำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ ::
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม กลั่นกรองและตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- วิเคราะห์งบประมาณ


 นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ (แต๋ว)

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
  • ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 

ว่าง

  •  

นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน (หนุ่ย)

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
  • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิเราะห์งบประมาณ 

นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล
(แปว)

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการพิเศษ
  • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ว่าง

 

ว่าง

  •  

 

นางสาวจุฑามาศ  สวัสดี (อุ้ม)

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)
  • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมอวยพรและส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ซึ่งเดินทางไปรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ณ สพม.เขต 11 ในการนี้ยังมีนายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สฎ.3 รับผิดชอบควมคุม ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรบางส่วนได้ร่วมเดินทางไปส่งถึง สพม. เขต 11 ด้วย

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน การสร้างงานกระดาษคำณวนด้วย Microsof Excel

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ระบบปฏิบัติการการใช้งานเทปแล็ตพีซี ที่ ห้องประชุม สพป.สฏ.๓ โดยนายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฏ.๓ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศอินเดีย
 
อ่านทั้งหมด  
 รายงานประชุมกลุ่ม
 

 ครั้งที่7/2555(21-02-55) 
 ครั้งที่6/2555(20-01-55)
 ครั้งที่5/2554(29-11-54)
 ครั้งที่4/2554(04-11-54)
 การรับฟังนโยบาย รมว.ศธ

 ทคโนโลยี
  ไซต์แนะนำ เกี่ยวกับ ไอที ที่น่ารู้
  การเขียนแผ่นซีดี\\ดีวีดีด้วย Nero Burning Rom - การเขียนซีดีรวมเพลง MP3
  ความรู้ Blu-ray,HD(High-Definition) ค่า rate bit และอื่นๆ
  UHD TV สุดยอดภาพคมชัดกว่า Full HD 4 เท่า! จนนึกว่าของจริงมาเอง
  กรณีฉุกเฉินที่ต้องแก้ก่อนเครื่องคอมพ์พัง
 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์: 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th