Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 05:36:17
 
กลุ่ม : นโยบายและแผน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
ข่าวในหมวดเดียวกัน
ส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 29ธ.ค.2557
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ 28ธ.ค.2557
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 23เม.ย.2557
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ 22เม.ย.2557
พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที 17ธ.ค.2556
 
 
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ
วันที่โพสต์ อาทิตย์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557   เปิดอ่าน 574   
     
 

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสารเทศเพื่อการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สฎ.3 ได้เชิญผู้พัฒนาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)มาฝึกปฏิบัติการใช้งานให้กับโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้งาน เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการจัดการระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ รวมทั้งการจัดทำ การจัดเก็บ อีกทั้งในระบบมีระบบการขออนุญาตไปราชการ  และระบบการลา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ทั้งในเรื่องของกระดาษ เรื่องของการเดินทางไปตามหาตัวบุคคลเพื่อให้รับทราบเรื่องที่จะมอบ หรืออื่นๆอีกมากมายในประโยชน์ที่ตามมา ทำงานได้ทุกที่  ค้นหาเรื่องเดิมได้ตลอดเวลา ซึ่ง ศูนย์เทคโนโลยีและสารสารเทศเพื่อการศึกษา ได้พิจารณาในประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าว จึงจัดมอบสิ่งที่ดีให้กับโรงเรียนเพื่อช่วยในการบริหารงานของโรงเรียน ก้าวสู่ความทันสมัย รวดเร็ว ฉับไว

 
     
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์: 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th