Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 05:43:13
 
กลุ่ม : นโยบายและแผน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
ข่าวในหมวดเดียวกัน
ส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 29ธ.ค.2557
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ 28ธ.ค.2557
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 23เม.ย.2557
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ 22เม.ย.2557
พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที 17ธ.ค.2556
 
 
พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556   เปิดอ่าน 745   
     
 

จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ระบบปฏิบัติการการใช้งานเทปแล็ตพีซี ที่ ห้องประชุม สพป.สฏ.๓ โดยนายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฏ.๓ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

 
     
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์: 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th