Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 06:38:05
 
 
    
  องค์ความรู้ PLC
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 412  ครั้ง

1. การขับเคลื่อน PLC ในระดับเขตพื้นที่ โดย นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon ดาวน์โหลด

2. แผนการขับเคลื่อน PLC ในระดับสถานศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon ดาวน์โหลด

3. PLC  ในสถานศึกษา โดย ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon ดาวน์โหลด

4. PLC โดย ศน.สมชาย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon ดาวน์โหลด

5. กระบวนการขับเคลื่อน โดย ผอ.สุดา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon ดาวน์โหลด

6. การขับเคลื่อน PLC โดย ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow iconดาวน์โหลด

7. ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต PLC ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon ดาวน์โหลด

8. บรรยาย PLC คณะกรรมการขับเคลื่อน โดย ศน.สมชาย  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow iconดาวน์โหลด

9. เรียนรู้กรณีศึกษา PLC จากผู้ปฏิบัติจริง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow icon ดาวน์โหลด

 


 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์: 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th