Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 08:29:09
 
 
 
 
  
 
ที่ตั้ง/โทรศัพท์ ร.ร.  
 
เปิดอ่านแล้ว : 7031  ครั้ง


 
 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์: 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th