Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 06:59:59
 
Download File
*คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ
ดาวน์โหลดหมวดเดียวกัน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
แบบประเมินมาตรฐานปฐมวัย
คู่มือระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
 
เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(TOR)ในโครงการ SP2:2555
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 4001   
 

เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th