Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 13:16:20
 

เลือกกลุ่ม   


ส่งเสริมการจัดการศึกษา   กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 17ต.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การดำเนินงานสรรหากรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7ส.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ค่ายทักษะชีวิต 25ก.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การติดตามเยี่ยมโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ. : มิติโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12) 12ก.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 12ก.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 20มิ.ย.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 6พ.ย.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) 10ส.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นทั่วไปและความรู้เบื้องต้น ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 17ก.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ร่วมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 10ก.พ.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 19ม.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ประชุมคณะวิทยากร โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 20ก.พ.2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยมุด อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6ก.พ.2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สอบวิชาการนานาชาติ 2558 5ก.พ.2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน/มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 5ก.พ.2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การติดตามเด็กออกกลางคัน โรงเรียนบ้านพรุแชง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 14ส.ค.2555
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ๑๐ ส.ค.๒๕๕๕ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต ๓ บูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาลูกเสือ เนตรนารีสู่ประชาคมอาเซียน ใน กิจกรรม ลูกเสืออาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบ้านไสยง 14ส.ค.2555
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการอบรมลูกเสือแกนนำสร้างจิตอาสาต่อต้านยาเสพติด 8ส.ค.2555
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ 8ส.ค.2555
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด น้องติ๊ก (ปิยะนาถ วรรณศรี) 25ก.ค.2555


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >> 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th