Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 13:31:14
 
กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
ข่าวในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 17ต.ค.2561
การดำเนินงานสรรหากรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7ส.ค.2561
ค่ายทักษะชีวิต 25ก.ค.2561
การติดตามเยี่ยมโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ. : มิติโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12) 12ก.ค.2561
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 12ก.ค.2561
 
 
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 211   
     
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้นำคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะกรรมการประเมินโดยนายทรงวุฒิ  มลิวัลย์ ประธานกรรมการ,นายปรีชา วุฒิวัฒนานุกูล กรรมการ,นายสุพิชญ์  ลาลุน กรรมการ,นายไพรัช  นวลขำ กรรมการ,นายวิเชียร  ทองน้อย กรรมการ และนางสาวกุลธิดา    อ่วมอิ่ม เลขานุการ โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนซึ่งเป็นกรรมการของสหกรณ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ซึ่งได้รับคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการ ที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์โรงเรียนได้เป็นอย่างดี

 
     
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th