Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 13:39:59
 

 
หมวดหมู่ข่าว :
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 


   
 
ประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 2558
 
ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
เปิดอ่านแล้ว : 825  ครั้ง    Bookmark and Share
 

 

ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยม ที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้ จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน จึงได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
 

 

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

 

 

 

 

 

 


 
 
[ข่าวในหมวดเดียวกัน]

PDCA หัวใจสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3เม.ย.2562
ประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 2558 8ส.ค.2555
 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th