[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] ปิดหน้าต่างนี้
   
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 14:14:16
 เลือกกลุ่ม   


ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 25 พ.ค. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ซักซ้อมความเข้าใจในการรับเด็กก่อนประถมศึกษาเข้าเรียน 26 เม.ย. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2553) ปีการศึกษา 2560 8 ก.พ. 2559
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการประเมินเเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 24 ธ.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สหกรณ์นักเรียน 17 ธ.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างโครงการสหกรณ์ 4 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สหกรณ์ในโรงเรียน 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างคำสั่ง 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สหกรณ์ในโรงเรียน 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างข้อบังคับสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 พ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติในการตรวจขั้นที่ 5 28 ก.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   นักเรียนนอกเขตบริการ ปี 2558 21 ก.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   หลักเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบ/แนวทางการประเมิน 2 มิ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ทร.14 เด็กเกิดปี 2552 2 มิ.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พ.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 22 เม.ย. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 16 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ปพ.๓:บ) 10 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓:ป) 10 มี.ค. 2558


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th