Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 14:12:25
 เลือกกลุ่ม   


ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค 10ส.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ไฟล์ทำเนียบผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8ส.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   รวมเพลงและเกมลูกเสือ 24ก.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบคำนวณเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2560 21ก.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบคำนวณเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2560 7มิ.ย.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 17พ.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การจัดทำแผนการจัดการเรียนลุกเสือสามัญ ป.4-ป.6 15พ.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 8พ.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสำรอง 5พ.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ทร.14 เด็กเกิดปี 2553 4พ.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 27เม.ย.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 25เม.ย.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบรายงานการประเมินผลขั้นที่ 5 ของผู้ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 1ก.พ.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 12ม.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 27ต.ค.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   บันทึกการเยี่ยมบ้าน 14ส.ค.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แนวทางการจัดการสร้าวภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 13ส.ค.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบฟอร์มส่งเด็กเข้าเรียน กศน. 3มิ.ย.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการชวนน้องพุทธวจน ครั้งที่ 2 3มิ.ย.2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามภาวะเศรษฐกิจ 25ก.พ.2557


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th