Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 13:49:57
 เลือกกลุ่ม   


ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบ พฐ.ที่ใช้ ในการรับนักเรียน 5มิ.ย.2562
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ตัวอย่างหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 4มิ.ย.2562
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 4มิ.ย.2562
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 17ธ.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ซักซ้อมการพาลูกเสือ เนตรนารีเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 3ธ.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการปฏิบัติงาน การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 3ธ.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การสอบถามความพึงพอใจการจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 19ต.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 11ก.ย.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ทำเนียบรุ่นโรงเรียนสีเขียว รุ่นที่ 11 (สพฐ./กพฝ./สพป.สฎ.เขต 3) 10ก.ย.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   รายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มสาระ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ 22ส.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) 16ส.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   สมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7ส.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการปฏิบัติงานกลุมส่งเสริมการจัดการศึกษา 19มิ.ย.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 30พ.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คำสั่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28พ.ค.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   เขตบริการนักเรียนเกิดปี 2554 27เม.ย.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง 10เม.ย.2561
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค 10ส.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ไฟล์ทำเนียบผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8ส.ค.2560
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   รวมเพลงและเกมลูกเสือ 24ก.ค.2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th