[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] ปิดหน้าต่างนี้
   
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 23:41:03
 เลือกกลุ่ม   


ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการประกวดระเบียบแถว 3 มี.ค. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 25 ก.พ. 2558
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 27 ต.ค. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   บันทึกการเยี่ยมบ้าน 14 ส.ค. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แนวทางการจัดการสร้าวภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 13 ส.ค. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบฟอร์มส่งเด็กเข้าเรียน กศน. 3 มิ.ย. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการชวนน้องพุทธวจน ครั้งที่ 2 3 มิ.ย. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามภาวะเศรษฐกิจ 25 ก.พ. 2557
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คำสั่งปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 16 ต.ค. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น 2 ก.ย. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การอบรมนำเสนอลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 17 ก.ค. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ปี 2555 17 ก.ค. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น 25 มิ.ย. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ 14 พ.ค. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556 18 เม.ย. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   แบบสอบถามผลการดำเนินงานนโยบาย การแก้ไขปัยหายาเสพติด 10 เม.ย. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การติดตามประมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 12 มี.ค. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ทร.14 ปีต่าง ๆ 5 ก.พ. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556 18 ม.ค. 2556
ส่งเสริมการจัดการศึกษา   รายชื่อ ครู D.E.A.R. ล่าสุด 17 ม.ค. 2556


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
Home     About us     News     Calendar     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th