[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 09:48:13
 
นายสุริยัน รัตนไชย
รองผู้อำนวยการ
ควบคุม กำกับฯ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
 
คุณเข้าชมลำดับที่
 
Start 01 Jan 2008
User Online
ขณะนี้
2 คน
วันนี้
12 คน
เดือนนี้
586 คน
ปีนี้
5448 คน
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ประจำเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๕๕ [ 22ส.ค.2556 ] [เปิด.. 1649 ]
สรุปคะแนน NT ปีการศึกษา 2555 [ 22เม.ย.2556 ] [เปิด.. 3225 ]
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าป.ตรี) ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2555 [ 1ก.พ.2556 ] [เปิด.. 1522 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) [ 7ม.ค.2556 ] [เปิด.. 1555 ]
การจัดทำรายงานเพื่อรับเงินอุดหนุนรายบุคคล [ 10พ.ค.2555 ] [เปิด.. 1617 ]
ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลตามบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับฯ [ 10พ.ค.2555 ] [เปิด.. 1172 ]
อ่านทั้งหมด   
     สาระน่าร้  
Tu   

     ข้อมูลกลุ่ม  

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นในการให้บริการที่ประทับใจ อย่างมีประสิทธิภาพ"

อุดมการณ์

"พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจ มุ่งไปสู่คุณภาพสากล"

ภารกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และสารสนเทศของสถานศึกษา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา

3. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง้ขวัญกำลังใจ ด้านการอุดหนุน ด้านกองทุนกองทุน สวัสดิการและด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ

เป้าหมาย

สถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


สถานศึกษาเอกชนในสังกัด
 

 

อำเภอเวียงสระ

 

อำเภอบ้านนาสาร

 

อำเภอพระแสง

 

อำเภอเคียนซา

 • เยาวเรศวิทยา
 • อนุบาลพฤกษชาติ
 • อนุบาลบัณฑิตา
 • อนุบาลบ้านน้องเล็ก
 • อนุบาลเพ็ญพักตร์
 • อนุบาลงามทอง

อำเภอบ้านนาเดิม

 • อนุบาลนงรัตน์

อำเภอชัยบุรี

 • อนุบาลปิยะพัฒน์
     บุคลากร  


นายสุริยัน รัตนไชย 
รองผู้อำนวยการ

 

หน้าที่รับผิดชอบ ::
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม กลั่นกรองและตรวจสอบงานการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

- งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
- งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการ
- งานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
:
- งานธุรการ
- งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษา
- งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
- งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
- งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

** สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาควบคุมและกำกับการบริหารของสถานศึกษา อำเภอเคียนซา**


 

นางอิงอร  อินทรัตน์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 

นางสุฐิพร  โสตทิพย์

 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน  และกลุ่มงานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน 

นางปาริชาติ  รัตนรักษ์

 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ

นางทิพย์สุดา  สมทรัพย์

 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
 • ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

 

 

 


 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นำคณะทำงาน บันทึกข้อมูลผลการสอบโอเน็ตของโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์ ITEC สพป.สฏ.๓ โดยนายวิชัย ชัยสงคราม ผู้ดูแลระบบฯ และเจ้าหน้าที่ ITEC อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และสื่ออุปกรณ์

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
30 มกราคม 2556: เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนำเสนอข่าวหน้าเว็บเพจกลุ่ม ปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดโดยกลุ่มนโยบายและแผน

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
อบรมปฏิบัติการการนำเสนอข่าวหน้าเว็บเพจกลุ่ม ปีงบประมาณ 2556

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
นายสมเกียรติ วิรัตน์ รองผอ.สพป.สฏ.๓ และคณะเข้าร่วมร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

 
  คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น  
 
27 เมษายน 2555 เวลา 13.40 น.: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโฮมเพจกลุ่มงานใน สพป.สฎ.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งจัดโดยกลุ่มนโยบายและแผนและมีนายวิชัย ชัยสงคราม ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
 
อ่านทั้งหมด   
 ระเบียบ กฎหมาย แบบฟอร์ม
   
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th