[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
Admin   
      วันนี้   ขณะนี้เวลา 01:22:33
 
 
    
  ข้อมูลพื้นฐาน สพท.สฎ.3
 
 
เปิดอ่านแล้ว : 6185  ครั้ง

สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


 
 
 
Home     About us      Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658 077364128 077364127 077364131 077364111 โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th