สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
Download File
*คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ
ดาวน์โหลดหมวดเดียวกัน
2222222222
111111111
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
 
เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(TOR)ในโครงการ SP2:2555
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 4810   
 

เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674