สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
Download File
*คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ
ดาวน์โหลดหมวดเดียวกัน
2222222222
111111111
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบรายงานโครงการและวางแผนงานประจำ
 
หลักเกณฑ์ แบบคำขอเพิ่ม/ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล (แบบ 7127)
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554   เปิดอ่าน 5114   
 

เอกสารแนบ ดังนี้

  • หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
  • แบบคำขอเพิ่ม/ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674