สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
Download File
*การเรียน-การสอน
ดาวน์โหลดหมวดเดียวกัน
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
การจัดการเรียนรวม
แบบทดสอบคณิตคิดคำนวณ ป.3 Pre-NT-p.3
ข้อสอบ pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6,ม.3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิเคราะหืตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
คู่มือครูแนะแนว
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554   เปิดอ่าน 11508   
 

คู่มืออบรมครูแนะแนว

รายละเอียดไฟล์

 • ใครนำทาง.pdf
 • การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน .pdf
 • รหัสลับความสำเร็จนักเรียนYC.pdf
 • หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา.pdf
 • หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว.pdf
 • หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา.pdf
 • หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา.pdf
 • เอาถ่านทั้งบ้านเลย.pdf
 • การเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน[1].pdf
 • ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพศศึกษา[1].pdf
 • แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา[1].pdf
 • แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ[1].pdf

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ (.rar 16.1 MB)

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674