สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


การเรียน-การสอน   เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ (NT) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 17ม.ค.2555
การเรียน-การสอน   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 17ม.ค.2555
การเรียน-การสอน   รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 17ม.ค.2555
แบบฟอร์ม   วารสารวันครู ปี 2555 13ม.ค.2555
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   เอกสารการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 28ธ.ค.2554
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โปรแกรมเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม 25ธ.ค.2554
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มขยายวงเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท 10ต.ค.2554
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มการสอบราคาจ้างก่อสร้าง งบลงทุน 30ก.ย.2554
แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18ส.ค.2554
การเรียน-การสอน   กรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9ส.ค.2554
การเรียน-การสอน   เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 4ส.ค.2554
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ, แบบรายงานการประเมินผลขั้นที่ 5 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 31ก.ค.2554
การเรียน-การสอน   ผลการประเมินตุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT53) 29ก.ค.2554
การเรียน-การสอน   แนวทางการจัดกิจกรรมสังคมศึกษาระดับมัธยม 30มิ.ย.2554
การเรียน-การสอน   แนวทางการจัดกิจกรรมสังคมศึกษาระดับประถม 30มิ.ย.2554
การเรียน-การสอน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พุทธศักราช 2551 30มิ.ย.2554
การเรียน-การสอน   คู่มือครูแนะแนว 24มิ.ย.2554
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   ประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 (ราคากลางของ สพฐ.) 22มิ.ย.2554
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   หลักเกณฑ์/ แบบแจ้งการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 22มิ.ย.2554
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   หลักเกณฑ์ แบบคำขอเพิ่ม/ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล (แบบ 7127) 22มิ.ย.2554

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674