สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 


Download File
เลือกหมวดหมู่   


คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553 23เม.ย.2553
คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ   111111111 12เม.ย.2553
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โปรแกรมเสริมให้ Ms.Office 2003 อ่าน Ms.Office 2007 ได้ 30มี.ค.2553
การเรียน-การสอน   การจัดการเรียนการสอนคละชั้น 12มี.ค.2553

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
<< 1 2 3 4 5 6 >>Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674