สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
Download File
*โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดหมวดเดียวกัน
ddddddddddddd
ฟอนท์ TH Sarabun
โปรแกรม CutePDF
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
Adobe Reader XI
 
SaveAsPDFandXPS.exe in Microsoft Office 2007
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556   เปิดอ่าน 8054   
 

โปรแกรมนี้ ช่วยให้คุณสามารถบันทึกงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Microsoft Office 2007 ให้เป็นรูปแบบ PDF และ XPS

 

2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

คำแนะนำในการใช้งาน:

หลังจากที่คุณติดตั้งดาวน์โหลดนี้แล้ว ให้เปิดเอกสารที่ต้องการประกาศ แล้วเลือก บันทึกหรือประกาศเป็น PDF หรือ XPS จากเมนู Office หรือ แฟ้ม ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดค้นหา "บันทึกแฟ้มในรูปแบบ PDF" หรือ "บันทึกแฟ้มในรูปแบบ XPS" ในวิธีใช้ของ Office

เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก:

เมื่อต้องการเอาแฟ้มดาวน์โหลดออก ให้ลบแฟ้ม SaveAsPDFandXPS.exe

  1. บนเมนู Start ให้ชี้เมาส์ไปที่ Settings และคลิก Control Panel
  2. คลิกสองครั้งที่ Add/Remove Programs
  3. ในรายการโปรแกรมทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ให้เลือก Office 2007 Add-in - Microsoft Save as PDF or XPS และคลิก Remove หรือ Add/Remove หากกล่องโต้ตอบปรากฏ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นเพื่อย้ายโปรแกรมออกจากเครื่อง
  4. คลิก ใช่ หรือ ตกลง เพื่อยืนยันว่า คุณต้องการเอาโปรแกรมออกจากเครื่อง

 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674