สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
Download File
*คู่มือ-วิธีการ-รูปแบบ-คุณลักษณะ
ดาวน์โหลดหมวดเดียวกัน
คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปง.2557 (ARS-57) และ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 (KRS-57)-57
เอกสาร สารสนเทศ 2555
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556
เอกสารวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
วันที่โพสต์ อาทิตย์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 4628   
 

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษารับประกวดหนังสือเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันท่ี 2-15 มกราคม พ.ศ. 2556 มาให้สำนักงานเขตพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดครั้งนี้

  • ดาวน์โหลดเกณฑ์ที่นี่

 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674