..เ ร า จ ะ ส ร้ า ง เ ด็ ก ใ ห้ เ ป็ น ค น ดี..   
ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
ข่าวหมวดเดียวกัน
เปิดเทอมวันแรก ร่วมถวายความอาลัย 1 พ.ย. 2559
ทำโบไว้ทุกข์แจกประชาชน 1 พ.ย. 2559
เตรียมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา 28 ต.ค. 2559
ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๖๐ 24 ก.ย. 2559
ประชาคมโรงเรียนขนาดเล็ก 24 ก.ย. 2559
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รุ่น 2 17 ก.ย. 2559
ดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 17 ก.ย. 2559
best ลดเวลาเรียน 12 ก.ย. 2559
สัมมนากรรมการสถานศึกษาเครือข่ายบ้านส้อง 27 ส.ค. 2559
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 27 ส.ค. 2559
 
 
สพป.สฎ.๓ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เชี่ยวหลานเกมส์
วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2557 1147
   
 

 ๑๓มี.ค.๒๕๕๗ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา กีฬาประสานงาน สานสัมพันธ์ อันดามันสู่อ่าวไทย เชี่ยวหลานเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ชุมพร เขต 1 , 2 สุราษฎร์ธานี เขต 1,3 โดยนายชุมพล กาญจนะ ประธานเขตพื้นที่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ เขื่อนรัชชประภา 

 

 

 

 

<ชมภาพเพิ่มเติม1>      <ภาพเพิ่มเติม 2>      <ภาพเพิ่มเติม3>

 
 
Bookmark and Share

แสดงความคิดเห็น
 
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Sawatdee Aum , Wichai Chaisongkram 20-11-2558