[x] Close
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] Close
 
 
     
 
 
Admin
 
       ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
[ข่าวหมวดเดียวกัน]
พิธีบูรพาจารย์ 18 ม.ค. 2558
ตักบาตรวันครู 18 ม.ค. 2558
กีฬาสัมพันธ์วันครู 18 ม.ค. 2558
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายปี๒๕๕๘สู่การปฏิบัติ 12 ม.ค. 2558
สอบธุรการโรงเรียน 30 ธ.ค. 2557
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธ.ค. 2557
พบผู้บริหารอำเภอบ้านนาเดิม 30 ธ.ค. 2557
ประชุมโรงเรียนเอกชน 30 ธ.ค. 2557
ประชุมเครือข่ายพรุพีควนศรี 30 ธ.ค. 2557
เปิดค่ายลูกเสือ 30 ธ.ค. 2557
 
 
    สพป.สฎ.๓ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เชี่ยวหลานเกมส์  
 
ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เปิดอ่านแล้ว : 687  ครั้ง    Bookmark and Share
 

 ๑๓มี.ค.๒๕๕๗ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา กีฬาประสานงาน สานสัมพันธ์ อันดามันสู่อ่าวไทย เชี่ยวหลานเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ชุมพร เขต 1 , 2 สุราษฎร์ธานี เขต 1,3 โดยนายชุมพล กาญจนะ ประธานเขตพื้นที่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ เขื่อนรัชชประภา 

 

 

 

 

<ชมภาพเพิ่มเติม1>      <ภาพเพิ่มเติม 2>      <ภาพเพิ่มเติม3>

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดการศึกษาครอบคลุม 6 อำเภอ ได้แก่
อ.เวียงสระ อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พระแสง อ.เคียนซา อ.ชัยบุรี
S u r a t t h a n i 3
Home     About us     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by: Wichai Chaisongkram 21-07-2556