[x] Close
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 [x] Close
 
     
Admin
 
       ภาพข่าวกิจกรรม สพป.
[ข่าวหมวดเดียวกัน]
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาครูป.2-3 28 ส.ค. 2557
ชนะเลิศประกวดมารยาทไทย 27 ส.ค. 2557
อบรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 27 ส.ค. 2557
อบรมขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 27 ส.ค. 2557
แสดงความยินดีโรงเรียนบ้านพรุแชง 25 ส.ค. 2557
แสดงความยินดี 25 ส.ค. 2557
เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 22 ส.ค. 2557
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22 ส.ค. 2557
เยี่ยมโรงเรียน 21 ส.ค. 2557
๑๒ สิงหามหาราชินี 13 ส.ค. 2557
 
 
    สพป.สฎ.๓ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เชี่ยวหลานเกมส์  
 
ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เปิดอ่านแล้ว : 503  ครั้ง    Bookmark and Share
 

 ๑๓มี.ค.๒๕๕๗ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา กีฬาประสานงาน สานสัมพันธ์ อันดามันสู่อ่าวไทย เชี่ยวหลานเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ชุมพร เขต 1 , 2 สุราษฎร์ธานี เขต 1,3 โดยนายชุมพล กาญจนะ ประธานเขตพื้นที่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ เขื่อนรัชชประภา 

 

 

 

 

<ชมภาพเพิ่มเติม1>      <ภาพเพิ่มเติม 2>      <ภาพเพิ่มเติม3>

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดการศึกษาครอบคลุม 6 อำเภอ ได้แก่
อ.เวียงสระ อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พระแสง อ.เคียนซา อ.ชัยบุรี
S u r a t t h a n i 3
Home     About us     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by: Wichai Chaisongkram 21-07-2556