สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
กลุ่ม : นโยบายและแผน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
ข่าวในหมวดเดียวกัน
ส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 29ธ.ค.2557
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ 28ธ.ค.2557
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 23เม.ย.2557
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ 22เม.ย.2557
พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที 17ธ.ค.2556
 
 
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ
วันที่โพสต์ อาทิตย์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557   เปิดอ่าน 638   
     
 

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสารเทศเพื่อการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สฎ.3 ได้เชิญผู้พัฒนาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)มาฝึกปฏิบัติการใช้งานให้กับโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้งาน เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการจัดการระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ รวมทั้งการจัดทำ การจัดเก็บ อีกทั้งในระบบมีระบบการขออนุญาตไปราชการ  และระบบการลา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ทั้งในเรื่องของกระดาษ เรื่องของการเดินทางไปตามหาตัวบุคคลเพื่อให้รับทราบเรื่องที่จะมอบ หรืออื่นๆอีกมากมายในประโยชน์ที่ตามมา ทำงานได้ทุกที่  ค้นหาเรื่องเดิมได้ตลอดเวลา ซึ่ง ศูนย์เทคโนโลยีและสารสารเทศเพื่อการศึกษา ได้พิจารณาในประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าว จึงจัดมอบสิ่งที่ดีให้กับโรงเรียนเพื่อช่วยในการบริหารงานของโรงเรียน ก้าวสู่ความทันสมัย รวดเร็ว ฉับไว

 
     
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674