สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
กลุ่ม : นโยบายและแผน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
ข่าวในหมวดเดียวกัน
ส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 29ธ.ค.2557
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ 28ธ.ค.2557
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 23เม.ย.2557
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ 22เม.ย.2557
พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที 17ธ.ค.2556
 
 
ประชุมปฏิบัติการจัดทำประมาณการเพื่อของบประมาณ(งบแปรญัตติ)
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 955   
     
 

๒๐ เม.ย.๒๕๕๕:กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สฏ.๓ ประชุมปฏิบัติการจัดทำประมาณการเพื่อของบประมาณ ให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๐ โรงเรียน เพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบการขออนุมัติเงินงวด (งบแปรญัตติ) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กลุ่มนโยบายและแผน โดยนางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ให้แนวทางและคำชี้แนะในการจัดทำประมาณการดังกล่าว

 
     
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674