สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
กลุ่ม : นโยบายและแผน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
ข่าวในหมวดเดียวกัน
ส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 29ธ.ค.2557
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ 28ธ.ค.2557
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 23เม.ย.2557
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ 22เม.ย.2557
พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที 17ธ.ค.2556
 
 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านนาเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 1193   
     
 

๒๔  เม.ย. ๒๕๕๕:  ร.ร.บ้านธารอารี อ.บ้านนาเดิม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านนาเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีนายอำนาจ กาฬวัจนะ นายสายัณห์ ภูมิประสิทธิ์ รอง ผอ. สพป. สฎ. เขต ๓ และนายมานะ ชัยชนะ  นายอักษร สองเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับการบริหารของสถานศึกษา อ. บ้านนาเดิม เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้นายยุทธศักดิ์ กุลศิริ และนายอดิศอน คำประเสริฐ ผู้จัดการร้านรีสอร์ทต้องแวะ อ.บ้านนาเดิม  จ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของ ร.ร.บ้านธานอารี จำนวนรวมกัน ๑๖,๕๐๐ บาท ซึ่งโรงเรียนจะได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป

 

 
     
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674