สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
กลุ่ม : นโยบายและแผน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
ข่าวในหมวดเดียวกัน
ส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 29ธ.ค.2557
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ 28ธ.ค.2557
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 23เม.ย.2557
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ 22เม.ย.2557
พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที 17ธ.ค.2556
 
 
13-06-2555: การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา สพป.สฎ.3
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 2548   
     
 

13-14 มิ.ย.2555: สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา สพป.สฎ.3 ให้ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Center 2012)  และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญชลี การ์เด้น อ.เวียงสระ โดยนายวรรณะ บุญสุข ผอ.สพป.สฎ.3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษโดยได้เน้นย้ำถึง 10 จุดเน้นของ สพฐ.สฎ.3 ซึ่งได้ทำข้อตกลงร่วมกันในปฏิญญาขนอม ๒๕๕๔ ว่าด้วยแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ว่าในปีการศึกษา 2555 นี้เป็น "ปีทอองแห่งการวัดผล"

 
     
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674