สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
กลุ่ม : นโยบายและแผน
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
ข่าวในหมวดเดียวกัน
ส่งนางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 29ธ.ค.2557
การอบรมโรงเรียนที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์(My Office)ปี 2558 เต็มรูปแบบ 28ธ.ค.2557
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 23เม.ย.2557
แสดงความยินดีให้กับ นางสาว สุภัคกมล ชินวงค์ ผอ.กลุ่มนโบายและแผนกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๖ ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผอ.กลุ่มยอดเยี่ยมด้านวิชาการ 22เม.ย.2557
พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที 17ธ.ค.2556
 
 
ประชุมประจำเดือนกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อสรุปงานตามภารกิจและมอบหมายงานใหม่แก่บุคคลากร
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 1019   
     
 

 

 

๘ พ.ย. ๒๕๕๕ ประชุมประจำเดือนกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อสรุปงานตามภารกิจและมอบหมายงานใหม่แก่บุคคลากรในกลุ่มฯ สืบเนื่องจากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบุคคลากรหลายตำแหน่ง ในการนี้นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.ตรัง 2 ซึ่งย้ายมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สฎ.3 และได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับ ดูแลกลั่นกรองและตรวจสอบการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ได้มอบหมายแนวปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก 4T คือ Team Time Technic Test

^ นายสุธี บุญญะถิติ รอง ผอ.สพป.สฎ.3 ^

^ นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สฏ.๓ (คนใหม่) ^

 

 

 

 
     
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น
 
   
   
Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674