สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านพรุแชงสอบราคาการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 204/26 3เม.ย.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.วัดทุ่งหลวง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 23มี.ค.2555
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 22มี.ค.2555
มติ อ.ก.ค.ศ.   มติ [อ.ก.ค.ศ.] 13ก.พ.2555
ประชุมบุคลากร   ประชุมบอร์ด [CEO] 11พ.ย.2554
ประชุมบุคลากร   ประชุม [รองผอ.][ผอ.กลุ่ม] [หน่วย] 11พ.ย.2554
ประชุมบุคลากร   ประชุม [ผอ.ร.ร.] 11พ.ย.2554
ประชุมบุคลากร   ประชุมบุคลากรสำนักงาน 11พ.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ปี 2554 23ก.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศเรียกสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องพริ้นเตอร์สี และเครื่องปรับอากาศ สพป.สฏ.๓ 19ก.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   สพป.สฏ.๓ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ 14ก.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านปลายศอกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ 20พ.ค.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านปลายศอกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 20พ.ค.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านดอนทรายประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน 20พ.ค.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านคลองโรประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20พ.ค.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนไทยรัฐวิทยาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ2554 20พ.ค.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านปากด่าน ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 22เม.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านเขาปูนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องคอมพิวเตอร์(CL10 Type 1) 18เม.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ร.ร.บ้านควนใหม่ ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน 12เม.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ 12เม.ย.2554


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674