สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554 12เม.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   โรงเรียนบ้านเขาปูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 11เม.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา 8เม.ย.2554
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศโรงเรียนมหาราช 2 เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2554 8เม.ย.2554
....ว่าง....   วาระการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 9มี.ค.2554
....ว่าง....   รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 9มี.ค.2554
....ว่าง....   วาระการประชุมครั้งที่ 2/2554วันที่ 10 ก.พ. 2554 7ก.พ.2554
....ว่าง....   รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 13 มกราคม 2554 7ก.พ.2554
.......ว่าง..........   สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ 18ม.ค.2554
.......ว่าง..........   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18ม.ค.2554
.......ว่าง..........   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. 17ม.ค.2554
....ว่าง....   รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัด สพป.สฎ.๓ ครั้งที่๕/๒๕๕๓ ๑๔ธ.ค.๕๔ 10ม.ค.2554
....ว่าง....   ระเบียบวาระการประชุมรอง ผอ.สพป.และผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 10ม.ค.2554
.......ว่าง..........   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 5ม.ค.2554
.......ว่าง..........   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5ม.ค.2554
.......ว่าง..........   เชิญร่วมงานนิทรรศการและแสดงผลงาน 30ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   ชี้แจงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ 2554 30ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   ดาวน์โหลด การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ 2554 28ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   รับสมัครครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและพลศึกษา 24ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   สพป.สฏ.3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา 23ธ.ค.2553


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674