สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


.......ว่าง..........   ดาวน์โหลด บัญชีจัดสรร งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 22ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   สพป.สฎ.3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา 16ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   ดาวน์โหลดรายการประมาณราคา ปีงบ 2554สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซม 15ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   สพป.สฏ.3 รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 15ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   การสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปี 53 14ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม และพนักงานทำความสะอาด 14ธ.ค.2553
....ว่าง....   ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 14 ธ.ค.53 9ธ.ค.2553
....ว่าง....   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 ครั้งที่ 4/2553 8ธ.ค.2553
.......ว่าง..........   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 29พ.ย.2553
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 29พ.ย.2553
....ว่าง....   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2553 19พ.ย.2553
.......ว่าง..........   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 19พ.ย.2553
.......ว่าง..........   งานทันตกรรมโรงพยาบาลเวียงสระกำหนดออกให้บริการทันตกรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตอำเภอเวียงสระ 18พ.ย.2553
.......ว่าง..........   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.สฎ.3 การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 17พ.ย.2553
.......ว่าง..........   การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในกรมบัญชีกลางใหม่ 15พ.ย.2553
.......ว่าง..........   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2553 11พ.ย.2553
.......ว่าง..........   การอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 10พ.ย.2553
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศร่างTOR (ครั้งที่2) จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29, ส้วม สพฐ 4 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 10พ.ย.2553
.......ว่าง..........   นโยบาย หลักเกณฑ์การช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 9พ.ย.2553
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 และส้วม แบบ สพฐ 4 5พ.ย.2553


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674