สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


.......ว่าง..........   สพป.สฏ.3 รับสมัครแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2554 13 ธันวาคม 2553-7 มกราคม 2554 4พ.ย.2553
.......ว่าง..........   ** สพป.สฎ.3 จัดทำสัญญาจ้างงานธุรการ (คืนครูให้นักเรียน) 8 พ.ย.53 เวลา 13.00 น. 4พ.ย.2553
.......ว่าง..........   การจัดสรรงบประมาณปี 2554 โครงการคืนครูให้นักเรียน รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครู เพื่อทำหน้าที่ธุรการ 4พ.ย.2553
.......ว่าง..........   การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพท.และ รองผอ.สพท. 2พ.ย.2553
.......ว่าง..........   27 ต.ค.53 งด morning talk 26ต.ค.2553
.......ว่าง..........   บัญชีเทียบตำแหน่งในการแต่งเครื่องแบบข้าราชการครูฯ 22ต.ค.2553
.......ว่าง..........   ร่าง แผนปฏิบัติการสพฐ.งบประมาณ พ.ศ.2554 18ต.ค.2553
.......ว่าง..........   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 24-30 ต.ค.53 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 18ต.ค.2553
.......ว่าง..........   เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฏร์ธานี หน่วยเลือกตั้ง สพป.สฏ.3 11ต.ค.2553
.......ว่าง..........   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี รับสมัครเด็กพิการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 7ต.ค.2553
.......ว่าง..........   สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ สพป.สฏ.3 ที่4537 ลว.29ก.ย.53 เรื่องคำแนะนำไข้หวัดใหญ่ 30ก.ย.2553
.......ว่าง..........   ด่วนที่สุด...รับสมัครผู้ประสงค์จะฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 27ก.ย.2553
.......ว่าง..........   ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ 21ก.ย.2553
.......ว่าง..........   การเลื่อนขั้นเงินเดือน 21ก.ย.2553
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   สพป.สฏ.3 ประกาศเรียกสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง และครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ สำหรับโรงเรียนและสพป.สฏ.3 15ก.ย.2553
.......ว่าง..........   ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นิ่ม คำบำรุง มารดานางภรณ์จินดา หมายปาน ครูโรงเรียนบ้านประตูพลิก 13ก.ย.2553
.......ว่าง..........   การจัดประชุมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฏกระทรวงว่าดวยระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ2553 8ก.ย.2553
.......ว่าง..........   การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.53) 7ก.ย.2553
.......ว่าง..........   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 7ก.ย.2553
.......ว่าง..........   การจัดประชุมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฏกระทรวงว่าดวยระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ2553 7ก.ย.2553


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674