สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


.......ว่าง..........   ประกาศ สพฐ.เรื่องการกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 2ก.ย.2553
.......ว่าง..........   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2ก.ย.2553
.......ว่าง..........   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2ก.ย.2553
.......ว่าง..........   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2)พ.ศ. 2553 2ก.ย.2553
.......ว่าง..........   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ. 2553 2ก.ย.2553
.......ว่าง..........   ให้ผู้อบรมเชิงปฏิบัติการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่18-19 ส.ค.53 รับเกียรติบัตรที่กลุ่มนิเทศฯ 2ก.ย.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ SP2 ที่ได้รับปีงบประมาณ 2553 25ส.ค.2553
.......ว่าง..........   ให้ผู้เข้ารับการอบรมรับเกียรติบัตร 23ส.ค.2553
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสถานที่ สพท.สุราษฏร์ธานี เขต 3 19ส.ค.2553
.......ว่าง..........   วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2553 11ส.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   การจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รวม 5 รายการ (เพิ่มเติม) 9ส.ค.2553
.......ว่าง..........   ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9ส.ค.2553
.......ว่าง..........   กำหนดการจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ อำเภอเวียงสระ 9ส.ค.2553
.......ว่าง..........   เลื่อนการฝึกอบรมครูแกนนำ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 9ส.ค.2553
.......ว่าง..........   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 4ส.ค.2553
.......ว่าง..........   การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน 4ส.ค.2553
.......ว่าง..........   การจัดกิจกรรมมอบรางวัลแม่และครอบครัวดีเด่นที่สนับสนุนลูกประสบความสำเร็จด้านกีฬา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 3ส.ค.2553
.......ว่าง..........   การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 3ส.ค.2553
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศ ร.ร.หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุสื่อห้องสมุด), ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, สอบราคาซื้อวัสดุสื่อศูนย์อาชีพ 2ส.ค.2553
.......ว่าง..........   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2ส.ค.2553


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674