สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


.......ว่าง..........   การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2553-2554 29ก.ค.2553
.......ว่าง..........   การฝึกอบรมครูแกนนำ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 29ก.ค.2553
.......ว่าง..........   การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ 29ก.ค.2553
.......ว่าง..........   เชิญครูวิทยาศาสตร์ส่งผลงานประกวดมูลนิธิเทโร 28ก.ค.2553
.......ว่าง..........   การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15ก.ค.2553
.......ว่าง..........   การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา SP2 15ก.ค.2553
.......ว่าง..........   ขอเชิญส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๓ 14ก.ค.2553
.......ว่าง..........   สำรวจบุคคล องค์การ และสถาบันที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล 14ก.ค.2553
.......ว่าง..........   ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง หลักสูตร 4, 5 ปี หลายอัตรา 14ก.ค.2553
.......ว่าง..........   การนำคะแนน O-NET ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 13ก.ค.2553
.......ว่าง..........   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ติดต่อขอรับได้แล้ว 12ก.ค.2553
.......ว่าง..........   สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ. ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก 9ก.ค.2553
.......ว่าง..........   ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรอง 7ก.ค.2553
.......ว่าง..........   แจ้งความจำนงด่วน เงินกู้ ช.พ.ค.โครงการ 6 6ก.ค.2553
.......ว่าง..........   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานอินเทอร์เน็ตในเครือข่าย MOENet 2ก.ค.2553
.......ว่าง..........   คุณแม่เขิม ดำนิล มารดาของ นายสมนึก ดำนิล อดีต ผอ.ร.ร.บ้านเขาปูน ถึงแก่กรรม 1ก.ค.2553
.......ว่าง..........   การส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปี 2553 29มิ.ย.2553
.......ว่าง..........   ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553 28มิ.ย.2553
.......ว่าง..........   การจัดทำสมุดบันทึกความเป็นครูดี 17มิ.ย.2553
.......ว่าง..........   กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์คณะบุคคลและเจ้าหน้าที่ สพท.ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล สพฐ. 14มิ.ย.2553


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674