สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3

เลือกหมวดหมู่   


.......ว่าง..........   ขอเชิญนิสิตเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู 14มิ.ย.2553
.......ว่าง..........   ขอเชิญนิสิตเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู 14มิ.ย.2553
.......ว่าง..........   แจ้งเลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 9มิ.ย.2553
.......ว่าง..........   รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย 9 อัตรา 8มิ.ย.2553
.......ว่าง..........   เงินค่าสอบสมรรถนะครู (แนะแนว, บรรณารักษ์) ระดับประถมฯ 25พ.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   ยื่นด่วน คำของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม รร. ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 18พ.ค.2553
.......ว่าง..........   แนวปฏิบัติการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและการรณรงค์ให้ผู้มีฐานะดีสละสิทธิ์ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย15 ปี ปง.2553 18พ.ค.2553
.......ว่าง..........   รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราว่างและจะเรียกบรรจุและแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 18พ.ค.2553
.......ว่าง..........   เลื่อนสอบสมรรถนะผอ.ร.ร.และรองผอ.ร.ร.เฉพาะวันที่ 14 พ.ค.53 14พ.ค.2553
.......ว่าง..........   การทดลองทำข้อสอบ 11พ.ค.2553
.......ว่าง..........   ด่วน !! ขยายเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 4พ.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   ด่วน !! ขยายเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 4พ.ค.2553
.......ว่าง..........   นักเรียนสังกัด สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คว้าหลายรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปี52 23เม.ย.2553
.......ว่าง..........   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน 12-14 พ.ค. 2553 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9 20เม.ย.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   คำแนะนำการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณลงทุนค่าครุภัณฑ์ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1เม.ย.2553
.......ว่าง..........   *ด่วน*การพัฒนาครูทั้งระบบ (สอบ) 1เม.ย.2553
.......ว่าง..........   การส่งผลงานทางวิชาการ (คศ.3) 30มี.ค.2553
.......ว่าง..........   บรรจุแต่งตั้งผอ.ร.ร. 19มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   แจ้ง..เร่งรัดการรายงานการใช้จ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 16มี.ค.2553
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]   บัญชีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี เทอม 1 ปีการศึกษา 2553 16มี.ค.2553


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674