สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในกรมบัญชีกลางใหม่
วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 3383      Bookmark and Share
 

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
   เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในกรมบัญชีกลางใหม่ หากหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไปต้องการหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โปรดติดต่อได้ที่กลุ่มงาน ต่าง ๆ ได้ดังนี้
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-2127-7000 ต่อ 5424

โทรสาร 0-2127-7185-6

สอบถามเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
  กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
  โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4588 , 4589, 4551, 6125 โทรสาร 0-2127-7185-6
สอบถามเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างต่าง ๆ
  กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
  โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4752 โทรสาร 0-2127-7185-6
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำประกาศในระบบ e-GP
  กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4958, 6704 โทรสาร 0-2127-7185-6
  โทร. 0-2127-7393
  กลุ่มงานนโยบายและศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4647, 6777 โทรสาร 0-2127-7185-6
  โทร. 0-2127-7392  
Call Center
  โทร. 0-2127-7386-89  
  โทร. 0-2298-6304

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674