สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
....ว่าง....
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

วาระการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วาระการประชุมครั้งที่ 2/2554วันที่ 10 ก.พ. 2554
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 13 มกราคม 2554
รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัด สพป.สฎ.๓ ครั้งที่๕/๒๕๕๓ ๑๔ธ.ค.๕๔
 
ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 14 ธ.ค.53
วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 3131      Bookmark and Share
 

 ระเบียบวาระการประชุม

รอง ผอ.สพป. และผู้อำนวยการกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๓
ครั้งที่   ๕ / ๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๑๔   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๓  
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674