สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2554   เปิดอ่าน 3771      Bookmark and Share
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
-----------------------------------------------------------
 
                ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่   ๒๒-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔   นั้น     บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
               ลำดับที่   ๑   เลขประจำตัวสอบ ๐๐๔     ชื่อ นางจันทนา วุฒิสมาน
               ลำดับที่   ๒   เลขประจำตัวสอบ ๐๐๕     ชื่อ นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร
 
                การมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ และ ลำดับที่ ๒ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดทำสัญญาจ้าง ณ กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานเพื่อเข้ารับการจัดทำสัญญาจ้างในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจัดทำสัญญาจ้าง
 
               ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674