สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ร.ร.บ้านห้วยห้าง สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (TCL10)
ร.ร.วัดน้ำพุ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน
ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจาห้องเรียน รูปแบบ MCL10 Type 2 ประจาปีงบประมาณ 2555
 
ร.ร.วัดทุ่งหลวง สอบราคาซื้อแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ2555
วันที่โพสต์ เสาร์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 2369      Bookmark and Share
 

ร.ร.วัดทุ่งหลวง สอบราคาซื้อแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ2555 จำนวน   ๑๘๔  รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  ๕  เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕  ในเวลาราชการ  ณ  ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๔   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ระหว่างวันที่  ๕  เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๗-๓๖๑๙๙๕  หรือ  ๐๘๕-๗๘๕๑๖๙๙  ในวันและเวลาราชการ

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674