สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าว SP2:2555 [หยุดใช้ชั่วคราว]
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ SP2 ที่ได้รับปีงบประมาณ 2553
การจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รวม 5 รายการ (เพิ่มเติม)
ยื่นด่วน คำของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม รร. ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ด่วน !! ขยายเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
คำแนะนำการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณลงทุนค่าครุภัณฑ์ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
แจ้ง..เร่งรัดการรายงานการใช้จ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 2571      Bookmark and Share
 

อ้างถึงหนังสือ สพท.สฎ.3. ที่ ศธ 04165/1121 ลว. 9 มีนาคม 2553

ด้วย สพท.สฎ.3 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ให้เร่งรัดโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 ที่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะลงนามในสันญาไม่ทัน

จึงให้โรงเรียนในสังกัดเร่งรายงานไปยัง สพท.สฎ.3 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2553

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674