สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
ข่าวสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ร.ร.บ้านห้วยห้าง สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (TCL10)
ร.ร.วัดน้ำพุ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน
ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ ๑เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจาห้องเรียน รูปแบบ MCL10 Type 2 ประจาปีงบประมาณ 2555
 
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 2709      Bookmark and Share
 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
--------------------------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจ
ตามคำสั่งของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๒๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
มอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ และดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อ รายการอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๕๔,๘๐๐ บาท
ประกอบด้วย ๑๕ รายการ

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674