สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นักเรียนสังกัด สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คว้าหลายรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปี52
วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 4530      Bookmark and Share
 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
ที่ โรงเรียน กิจกรรม เหรียญ
1 อนุบาลนวพร พูดภาษาอังกฤษ ทอง อันดับ 1
2 วัดบ้านส้อง ปี่พาทย์ไม้นวม ป.1 - 6 ทอง อันดับ 1
3 บ้านนาสาร โครงงานคณิตศาสตร์ ทอง อันดับ 1
4 ห้วยมะนาว ละครโรงเล็ก เงิน อันดับ 2
5 บางสวรรค์วิทยาคม รำวง เงิน อันดับ 2
6 บ้านสี่แยกสามัคคี สวนถาดชื้น ไม่ผ่านเกณฑ์
7 พุทธยาศรม ลูกทุ่งชาย ทอง อันดับ 5
8 บ้านบางรูป เดี่ยวซออู้ ทองแดง อันดับ 1
9 บ้านนาสาร สร้างแบบจำลอง เงิน อันดับ 1
10 บ้านบางรูป มารยาทไทย ทอง อันดับ 5
11 ชัยบุรีพิทยา เขียนภาพจิตรกรรม ชมเชย
12 พุทธยาศรม ท่องอาขยาน เงิน อันดับ 6
13 วัดเพ็งประดิษฐาราม เดี่ยวระนาดเอก เงิน อันดับ 3
14 เวียงสระ นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ เงิน อันดับ 3
15 บ้านนาสาร ลูกทุ่งชาย ม. 1 - 3 ทองแดง
16 วัดสามพัน ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ชมเชย
17 บ้านนาสาร การให้บริการ ทอง
18 บ้านคลองพังกลาง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เงิน อันดับ 5
19 วัดเพ็งประดิษฐาราม เดี่ยวซอด้วง ทองแดง อันดับ 1
       
  สรุป เหรียญทอง 6 เหรียญ
    เหรียญเงิน 7 เหรียญ
    เหรียญทองแดง 3 เหรียญ
    รางวัลชมเชย 2 รางวัล

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ (เด็กพิการเรียนร่วม)
ที่ โรงเรียน กิจกรรม ลำดับที่
1 วัดบ้านส้อง วาดภาพระบายสี 2
2 บ้านวังใหญ่ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2
3 วัดบ้านส้อง วาดภาพระบายสี ป.1 - 3 8
4 บ้านไสดง (พระแสง นักข่าวรุ่นเยาว์ 4
5 บ้านวังใหญ่ อ่านออกเสียง ม. 1 - 3  3
6 บ้านวังใหญ่ อ่านออกเสียง ป.4 - 6 4
7 บ้านวังใหญ่ อ่านออกเสียง ป.1 - 3 4
8 บ้านวังใหญ่ จัดสวนถาดแบบชื้น 2
9 บ้านบางรูป คัดลายมือ ม.1 - 3 1 *
10 วัดคลองตาล คัดลายมือ ป.1 - 3 6
11 บ้านคลองพังกลาง การอ่านจับใจความ ม.1 - 3 3

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674