สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราว่างและจะเรียกบรรจุและแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 6478      Bookmark and Share
 

รายชื่อโรงเรีนยที่จะเรียกบรรจุและแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย)
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553

 

วิชาเอกคณิตศาสตร์ 13 อัตรา   
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ
1 บ้านทับใหม่ เคียนซา  
2 บ้านหน้าเขา เคียนซา  
3 บ้านเสด็จพิทยาคม เคียนซา  
4 บ้านเสด็จพิทยาคม เคียนซา  
5 พ่วงพรมครวิทยา เคียนซา  
6 บ้านควนใหม่ บ้านนาสาร  
7 วัดสามพัน พระแสง  
8 ปัญญาประชาอุทิศ พระแสง  
9 บ้านบางรูป พระแสง  
10 วัดบ้านส้อง เวียงสระ  
11 ห้วยมะนาว เวียงสระ  
12 ชัยบุรีพิทยา ชัยบุรี  
13 ชัยบุรีพิทยา ชัยบุรี  
       
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา   
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ
1 ไทยรัฐวิทยา 22 เคียนซา  
2 บ้านทับใหม่ เคียนซา  
3 บ้านย่านดินแดง พระแสง  
4 บ้านบางน้ำเย็น พระแสง  
5 บ้านหมาก พระแสง  
6 พระแสงวิทยา พระแสง  
7 บางสวรรค์วิทยาคม พระแสง  
8 มหาราช 2 เวียงสระ  
9 บ้านปลายศอก ชัยบุรี  
10 วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี  
       
วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา   
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ
1 บ้านบางรูป พระแสง  
       
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 อัตรา   
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ
1 ศึกษาประชาคม เคียนซา  
2 บ้านไร่ยาว เคียนซา  
3 สมบูรณ์ประชาสรรค์ เคียนซา  
4 บ้านสี่แยกสามัคคี เคียนซา  
5 บ้านทับใหม่ เคียนซา  
6 เคียนซาพิทยาคม เคียนซา  
7 บ้านไสท้อน พระแสง  
8 วัดบางสวรรค์ พระแสง  
9 หมู่บ้านป่าไม้ฯ 1 พระแสง  
10 บ้านพรุแชง เวียงสระ  
11 บ้านวังใหญ่ เวียงสระ  
12 บ้านปลายศอก ชัยบุรี  
13 บ้านควนสินชัย ชัยบุรี  
       
วิชาเอกภาษาไทย 13 อัตรา   
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ
1 บ้านคลองโร เคียนซา  
2 บ้านห้วยมุด เคียนซา  
3 บ้านเสด็จพิทยาคม เคียนซา  
4 พ่วงพรมครวิทยา เคียนซา  
5 พ่วงพรมครวิทยา เคียนซา  
6 บ้านบางใหญ่ พระแสง  
7 บ้านไสดง พระแสง  
8 บ้านห้วยแห้ง พระแสง  
9 บ้านควนนิยม พระแสง  
10 บ้านบางใหญ่สินปุน พระแสง  
11 พระแสงวิทยา พระแสง  
12 บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี  
13 ชัยบุรีพิทยา ชัยบุรี  
       
       
วิชาเอกสังคมศึกษา 14 อัตรา   
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ
1 บ้านเขารักษ์ เคียนซา  
2 บ้านทับใหม่ เคียนซา  
3 เคียนซาพิทยาคม เคียนซา  
4 เคียนซาพิทยาคม เคียนซา  
5 พ่วงพรมครวิทยา เคียนซา  
6 บ้านบางน้ำเย็น พระแสง  
7 บ้านประตูพลิก พระแสง  
8 บ้านหน้าเขา พระแสง  
9 บ้านห้วยแห้ง พระแสง  
10 บ้านควนนิยม พระแสง  
11 บางสวรรค์วิทยาคม พระแสง  
12 บ้านปลายคลอง ชัยบุรี  
13 วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี  
14 บ้านควนสระ ชัยบุรี  
       

 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674