สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สุราษฎร์ธานี เขต ๓
   Suratthani Education Primary Service Area Office 3
 
.......ว่าง..........
[ข่าวหมวดเดียวกัน]

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปฐมวัยระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
แจ้งเลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 17
วันที่โพสต์ พุธ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553   เปิดอ่าน 2420      Bookmark and Share
 

               ตามที่ สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 เรื่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตอน ยุทธการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามแนวการปฏิรูปการศึกษารอบ 2  ในวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ นั้น สมาคมฯ แจ้งว่าได้พิจารณาเลื่อนการประชุมจากวันที่ 9 11 มิถุนายน 2553 เป็นวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2553 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทราบและเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ติดต่อประสานงานโดยตรงที่สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 081 613 2948 หรือ 0 2721 6205 โทรสาร 02 721 6647
 

Home     เกี่ยวกับเรา     News     Download     Contact us     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
Update by Anocha Nong 080-1474674